Δευτέρα, 25 Απριλίου 2011

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ


ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ

Τολιόπουλος Ι1, Δασκάλου Τ1, Καρκαμπούνας Σ1, Πιστοφίδης Α1, Μετσιος Α1, Μπουγιουκλής Δ2, Αγγουριδάκη Χ3, Γέρου Σ4, Ευαγγέλου Α1

1Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Ιωαννίνων,              2Βιολόγος ΜSc, 3Ανοσολογικό Εργαστήριο Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσ/νίκης, 4Βιοπαθολογικά Διαγνωστικά Εργαστήρια "Ανάλυση"
e-mail: jtolio@cc.uoi.gr, Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Παν/μίου Ιωαννίνων

Εισαγωγή: Το ασκορβικό οξύ συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον στο πεδίο των θρομβοεμβολικών νόσων και του καρκίνου.
Σκοπός: Η διερεύνηση της πιθανής ενίσχυσης της δράσης των ΝΚ λεμφοκυττάρων και της αναστολής της έκφρασης του γλυκοπρωτεϊνικού υποδοχέα ΙΙb/IIIa (GpIIb/IIIa) των αιμοπεταλίων φυσιολογικών ανθρώπων μέσω χορήγησης ασκορβικού οξέος.
Υλικά-Μέθοδοι: i) Αντικαρκινική δράση: Σε 28 υγιείς εθελοντές ελένχθηκε η λειτουργικότητα των ΝΚ λεμφοκυττάρων με τη μέθοδο της κυτταροτοξικότητας και της κυτταρομετρίας ροής μετά από χορήγηση ασκορβικού οξέος (10-3Μ),                  ii) Αντιαιμοπεταλιακή δράση: Aπό  28 υγιείς εθελοντές απομονώθηκε πλούσιο σε αιμοπετάλια πλάσμα και χορηγήθηκε σε αυτό ποσότητα ασκορβικού οξέος σε συγκέντρωση 3Χ10-3Μ. Στην συνέχεια μετρήθηκαν οι υποδοχείς GpIIb/IIIa ανά αιμοπετάλιο με τη χρησιμοποίηση μονοκλωνικών αντισωμάτων (Μabs) έναντι του υποδοχέα GpIIb/IIIa και τον κυτταρομετρητή Epics XL-MCL της εταιρίας Beckman-Coulter.
Αποτελέσματα: i) Παρατηρήθηκε αύξηση της κυτταροτοξικότητας των ΝΚ λεμφοκυττάρων με την προσθήκη ασκορβικού οξέος κατά μέσο όρο 110, 67, και 282% στις αναλογίες 12,5:1, 25:1, και 50:1 αντίστοιχα, ii) Η έκφραση του υποδοχέα GpIIb/IIIa ανά αιμοπετάλιο μειώθηκε κατά 98% σε σχέση με την αντίστοιχη των φυσιολογικών εθελοντών και παρατηρήθηκε αναδιάταξη της τρισδιάστατης δομής του μετά από χορήγηση του ασκορβικού οξέος.
Συμπεράσματα: To ασκορβικό οξύ αποτελεί ισχυρό αντιαιμοπεταλιακό και αντικαρκινικό παράγοντα in vitro.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου